Kao što značaj pisane riječi spoznamo tek onda, kada na dnu džepa nađemo davno zaboravljenu bilješku, tako i važnost koju stoji iza riječi „Bratstvo i jedinstvo” možemo iznova spoznati. Bila je to bilješka, predodređena za budućnost i zajedništvo u pluralističkom (multietničkom/nacionalnom/kulturnom/religijskom) društvu.

 

BÖJ je udruženje koje je sebi postavilo zadatak ponovno oživljavanje svih ovih vrijednosti. Želimo da stvorimo platformu za sve mlade bosanskog porijekla i austrijskog identiteta. Kod nas je dobrodošao svako ko priznaje Bosnu i Hercegovinu kao suverenu državu svih Bosanaca i Hercegovaca, neovisno od religijske i etničke pripadnosti i ko je, kao takvu, istovremeno sa Austrijom doživljava kao svoju domovinu. Javnim diskusijama, predavanjima, filmskim večerima, sportskim aktivnostima, putovanjima kao i mnogim drugim stvarima jačamo kulturnu razmjenu, te na taj način doprinosimo ujedinjenju društvene zajednice.

 

Ova aktivnost mnogo nam je bitna, iz razloga što mi nećemo i ne želimo da trpimo bilo kakav oblik diskriminacije, rasiszma, ponižavanja ili potčinjavanja. Kod nas važi princip međusobnog uvažavanja, jer samo na taj način smo spremni dočekati neizvijesnu budućnost.

 

Vi nas, u okviru svojih mogućnosti, možete podržati. Svaki naš član preuzima organizatorske i istraživačke aktivnosti, učestvuje na raznim manifestacijama, te sudjeluje u sticanju i dijeljenju stečenih znanja.

Učestvuj i ti!

Koji su naši ciljevi?

Mnoštvo različitosti između pojedinih bosanskohercegovačkih etničkih grupa, kao i nedostatak zajedničkog koncepta u smislu rješavanja postojećih problema, otežavaju čak i nama u dijaspori miran, ekonomski stabilan i bezbrižan zivot. Bosna je podijeljena i ekonomskim nepotizmom, neproduktivnim i nedjelotvornim aparatom državne uprave dovedena u nezavidno stanje. Na nama je, da u sopstvenom okruženju dignemo glas protiv nacionalističkih i nadasve fašističkih težnji pojedinih političara.

 


Kako dugoročno riješiti probleme?

  • Povezivanje mlade, bosansko – austrijske generacije i njeno intelektualno i kulturno orijentisano objedinjavanje sa austrijskim identitetom. Udruženje, dakle djeluje kao spona između austrijskog identiteta i bosanskog porijekla.

 

  • U sklopu toga, udruženje pokušava da ojača zbližavanje mlade generacije Bosanaca  na socijalnoj osnovi,  kroz razne sportske i druge socijalne aktivnosti.
  • Dalje je predviđena interakcija sa drugim udruženjima, kako bi se kulturne aktivnosti i diskusije dovele na nivo opštih pitanja i problematike društvene zajednice.
  • Pritom se, u smislu kulturološkog upoznavanja, želi razmjena kako bosanskih tako i austrijskih ideoloških osnova kako bi se one najbolje reprezentovale u  obje države ( kroz naprimjer zajednička putovanja).

 


U težištu interesovanja udruženja jeste jačanje diplomatskih odnosa između Austrije i Bosne posredstvom međusobnih diskusija i izražavanja mišljenja i stavova o aktuelnim temama. Ovdje se, pri tome, ne teži određenom političkom opredjeljenju, nego više jednom liberalnom i racionalnom dijalogu, koji prvenstveno ima za cilj pojašnjenje  i poboljšanje interpretacije i tumačenja aktuelnih dešavanja kako u Austriji, tako i cijelom svijetu.

Uz to, poseban nam je zadatak da razdijeljenu dijasporu u Austriji ujedinimo, da kao takva pruži društvenoj zajednici mogućnost međusobnog upoznavanja, te da podstaknemo njenu društveno-političku aktivnost. Takođe, mnogo nam je važno unaprijediti sposobnosti svakog pojedinca u smislu kolektivne svijesti.