Aktuelno


ZAVNOBiH

25. novembra 1943. godine u Mrkonjić Gradu održano je Prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a. ZAVNOBiH (Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine) je bio najviši državni organantifašističkog pokreta u Bosni i Hercegovini tokom Drugog svjetskog rata.

(čitaj dalje)

Noć crkvi

Kardinal Christoph Schöborn-a: „Darivanjem našoj braći i sestrama u vjeri iz pravoslavne crkve, raste i naše razumijevanje za druge tradicije i zajednice.“

(čitaj dalje)

Bijele Trake

(...) donijela je odluku kojom su svi nesprski građani bili primorani da svoje kuće obilježe bijelim zastavama ili tkaninama, kao i da pri napuštanju istih nose bijele trake na rukama. Ovakva odluka označila je početak kampanje istrebljenja svega nesrpskog, što je naposlijetku i dovelo do masovnih ubistava, otvaranju koncentracionih logora, masovnih silovanja i do iseljenja/protjerivanja više od 94% Bošnjaka i bosanskih katolika/Hrvata sa prostora prijedorske opštine.

(čitaj dalje)