Za koga glasa dijaspora iz Republike Srpske i Brčko distrikta?

Participacija na izborima i pogubnost za bh. zajednicu

Na općim izborima se pored članova predsjedništva BiH, Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i Predstavničkog doma Parlamenta federacije BiH takođe biraju i Narodna skupština entiteta Republike Srpske, predsjednik i potpredsjednik RS-a. Trenutni zastupnici u Narodnoj skupštini RS-a većinski djeluju antibosanski i nacionalistički i u skladu s tim ne mogu djelovati u interesu svih naroda. Oni tvrde da zastupaju srpski narod, međutim veliki broj Srba podržava probosanske snage. Rezultati agresije na Bosnu i Hercegovinu 90-tih godina se posebno primjećuju na području RS-a, jer usporedba popisa stanovništva iz 1991. i 2013. godine pokazuje raseljenje nesrpske populacije zbog genocida, etničkih čišćenja i drugih ratnih dešavanja. Time zastupnici drugih naroda (Bošnjaci, Hrvati, ...) sa tih prostora nemaju puno mogućnosti uticati na politička dešavanja u njihovim rodnom kraju. Kao što je vidljivo u tabelama, broj nesrpskih stanovnika je sve manji.


Stanovništvo u entitetu RS

 

1991

2013

razlika

Bosnjaci 441.077 (28,0 %) 171.839 (14,0%)  -269.238
Hrvati 144.129 (9,2 %) 29.645 (2,4 %) -114.484 
Srbi 872.610 (55,5 %)  1.001.299 (81,5 %) +128.689

Pogubne posljedice

Posljedice toga su pogubne za opstanak jedinstvene i suverene Bosne i Hercegovine. Razvoj BiH u ekonomsko i društveno-politički jaku državu je usporen na svaki način. Trenutna vlast entiteta RS-a izražava redovno njen antidržavni stav prema Bosni i Hercegovini i nizom raznih akcija djeluje veoma destruktivno za cijelu državu prouzrokujući političke i ekonomske blokade, koje sve više tjeraju iz države vrijedne i posebno mlade građane. Opstrukcija vlasti i rušenje vladavine prava su glavna sredstva antibosanskih stranaka. Probosanske snage u entitetu RS-a nisu u stanju štititi interese svih naroda u tom dijelu zemlje bez snažne podrške od zapravo te, tokom rata, protjerane populacije.

Narodna skupština RS-a

Najveću podršku za mandate u Narodnoj skupštini RS-a na izborima BiH u 2018. godini su dobile antibosanske stranke od strane dijaspore. To ukazuje da je veoma mali broj Bosanaca (Bošnjaka, Hrvata, Srba) koji zagovara probosansku politiku u tom entitetu svoj glas dao probosanskim strankama. Tako je npr. vodeća stranka u RS-u SNSD (Savez nezavisnih socijaldemokrata) putem pošte i DKP-a dobila 8.872 glasa. Ostale bosanske stranke su imale veoma mali broj glasova.

 

Izvor: http://www.izbori.ba/rezultati_izbora?resId=25&langId=1#/6/0/0/0/0

Kako promijeniti situaciju?

Svakom građanu BiH su zagarantovana ravnopravna politička prava. Broj osoba u dijaspori koje posjeduju bh. državljanstvo je ogroman. Samim tim je veoma značajna uloga dijaspore na izborima sa adresom prebivališta u entitetu Republika Srpska i u Brčko distriktu. Svaka prijava za biranje na izborima znači sigurniju i ljepšu budućnost bh. građana. I ono najvažnije, očuvanje nacionalnih interesa i cjelovitosti BiH.Zemlje u kojima živi veliki broj bh. državljana

Procjenjuje se da izvan BiH živi skoro dva miliona Bosanaca. Iako je teško odrediti tačan broj punoljetnih osoba iz dijaspore koje bi mogle glasati, veoma dobro je poznat broj osoba sa bh. državljanstvom u dijaspori. Tu je i nekoliko EU država gdje živi veliki broj bh. državljana.

Stanje iz 2021. godine


Brčko distrikt i entitetsko državljanstvo

Osobe, koje imaju državljanstvo BiH, smatra se da već imaju državljanstvo jednog od entiteta:

• državljanstvo Federacije (državljanstvo BiH)

• državljanstvo Republike Srpske, koje važi na teritoriji tog entiteta i Brčko distrikta Stanovništvo Brčko distrikta

 

ima poseban status. Sami mogu svojom voljom odlučiti koje će entitetsko državljanstvo preuzeti. Dijaspora iz Brčko distrikta to može ispuniti na portalu e-izbori putem formulara koji se popunjava za online prijavu za glasanje na izborima. Tu se glasači mogu odlučiti da li će uzeti državljanstvo Federacije ili Republike Srpske i time podržati probosanske stranke u Republici Srpskoj.

 

*Preuzimanje entitetskog državljanstva nema uticaja na državljanstvo BiH.


Predsjedništvo BiH

Uzmemo li u obzir broj glasova sa izbora 2018. godine za aktuelne članove predsjedništva BiH, vidjet ćemo po broju pristiglih glasova putem pošte ili DKPa da najveći broj tako pristiglih glasova iz dijaspore dobijaju kandidati za srpskog i hrvatskog člana predsjedništva.

  • Ukupan broj glasova za srpskog kandidata: 14.008
  • Ukupan broj glasova za hrvatskog kandidata: 11.484
  • Ukupan broj glasova za bošnjačkog kandidata: 4.704

Za koga glasati?

U interesu svakog državljana BiH je jačanje političkih partija koje štite bosanske interese. Za izbore 2022. godine je pod Pokretom za državu (radni naziv) pokrenuta inicijativa s ciljem udruženja probosanskih stranaka i zajedničkog nastupa u entitetu RS. Podržite probosanske stranke svojim glasom i omogućite posebno zastupnicima iz reda protjeranih naroda mandate bez kojih se neće moći formirati vlast u RSu.

Zašto je važan glas dijaspore u RS-u?

  • jedinstvena i suverena BiH
  • jednaka prava za sve
  • očuvanje identiteta, jezika, kulture na veoma važnom prostoru domovine
  • bolje i perspektivnije životne i političke mogućnosti