Izbori u BiH 2022 - šta trebate znatiKao što je već poznato 2. oktobra 2022. godine će biti održani opći izbori u Bosni i Hercegovini i važnost dijaspore je bitnija nego ikad.  Postavlja se pitanje kakav status ima dijaspora u Entitetu Republici Srpskoj i kako može promijeniti nestabilnu političku sliku u tom dijelu BiH? Kakvu ulogu ima dijaspora iz Brčko distrikta?  A šta je entitetsko državljanstvo? Za koga glasati?

Odgovore na sva ova pitanja saznajte u ovoj objavi


Participacija na izborima i pogubnost za bh. zajednicu: 

Na općim izborima se pored članova predsjedništva BiH, Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Predstavničkog doma Parlamenta federacije BiH, biraju također Narodna skupština Entiteta Republike Srpske, predsjednik i potpredsjednik RS-a.

Trenutni zastupnici u Narodnoj skupštini RS-a su većinskim dijelom predstavnici srpskog naroda i u skladu s tim djeluju u interesu Srba. Rezultati agresije na Bosnu i Hercegovinu se posebno primjete na području RS-a, jer usporedba popisa stanovništva iz 1991. i 2013. godine pokazuje raseljenje ne-srpske populacije zbog genocida, etničkih čišćenja i drugih ratnih dešavanja. Time zastupnici drugih naroda (Bošnjaci,Hrvati, ...) sa tih prostora nemaju puno mogućnosti uticati na politička dešavanja u njihovim rodnim krajevima. 

Pogubne posljedice:

Posljedice toga su pogubne za opstanak jedinstvene i suverene Bosne i Hercegovine.  Razvoj BiH u ekonomsko i društveno-politički jaku državu je usporen na svaki način.

Trenutna vlast entiteta RS-a izražava redovno njen antidržavni stav prema Bosni i Hercegovini i kroz razni niz akcija djeluje veoma destruktivno za cijelu državu prouzrokujući političke i ekonomske blokade, koje sve više  tjeraju iz države vrijedne i posebno mlade građane.

 

Opstrukcija vlasti i rušenje vladavine prava su glavna sredstva antibosanskih stranaka. Probosanske snage u entitetu RS-a nisu u stanju štititi interese svih naroda u tom dijelu zemlje bez snažne podrške od zapravo te, tokom rata, protjerane populacije. Zemlje u kojima živi veliki broj bh. državljana: 

Iako je teško odrediti tačan broj punoljetnih osoba iz dijaspore, koje bi mogle glasati, ipak veliki broj njih posjeduje bh. državljanstvo. 


Kako glasa bh. dijaspora

Uzmemo li u obzir broj glasova sa izbora 2018. godine za  aktuelne članove predsjedništva BiH, vidjet ćemo po broju pristiglih glasova putem pošte ili DKP-a da najveći broj tako pristiglih glasova iz dijaspore dobijaju kandidati za srpskog i hrvatskog člana predsjedništva. 

  • Ukupan broj glasova za srpskog kandidata: 14.008
  • Ukupan broj glasova za hrvatskog kandidata: 11.484
  • Ukupan broj glasova za bošnjačkog kandidata: 4.704

Izvor:
https://aidaibricevic.com/rezultati-glasanje-bosanskohercegovacke-dijaspore-1996-2020/


Narodna skupština RS-a

Najveću podršku za mandate u Narodnoj skupštini RS-a na izborima BiH u 2018. godini su dobile srpske stranke od strane dijaspore koja podržava srpsku politiku. To ukazuje da je dao veoma mali broj Bosanaca, koji zagovaraju probosansku politiku u tom entitetu svoj glas probosanskim strankama.

Tako je npr. vodeća stranka u Rs-u, SNSD(Savez nezavisnih socijaldemokrata) dobila putem pošte i DKP-a 8.872 glasa.

Ostale bosanske stranke su imale veoma mali broj glasova.

 

 

Izvor:  

http://www.izbori.ba/rezultati_izbora?resId=25&langId=1#/1/1/0/0/702


Kako promijeniti situaciju?

Svakom građanu BiH su zagarantovana ravnopravna politička prava. Broj osoba u dijaspori koje posjeduju bh. državljanstvo je ogroman -samo u Austriji živi 96.000 građana sa bh. državljanstvom.  Samim tim je veoma značajna uloga dijaspore na izborima sa adresom prebivališta u entitetu Republika Srpska i u Brčko distriktu.  Svaka prijava za biranje na izborima znači sigurniju i ljepšu budućnost bh. građana.  I ono najvažnije, očuvanje nacionalnih interesa i cjelovitosti BiH.


Brčko distrikt i entitetsko državljanstvo

Državljani Bosne i Hercegovine posjeduju:

  • državljanstvo federacije (državljanstvo BiH)
  • državljanstvo Republike Srpske, koje važi na teritoriji tog entiteta i Brčko distrikta

Stanovništvo Brčko distrikta ima poseban status. Sami mogu svojom voljom odlučiti koje će entitetsko državljanstvo preuzeti.

 

Dijaspora iz Brčko distrikta to može ispuniti putem formulara koji se popunjava za online prijavu na izbore.  Tu se mogu odlučiti da li će uzeti državljanstvo federacije ili republike srpske i time podržati probosanske stranke republici Srpskoj.

 

*Preuzimanje entitetskog državljanstva nema uticaja na državljanstvo BiH.


Za koga glasati?

U interesu svakog državljana BiH je jačanje političkih partija, koje štite bosanske interese.  Podržite probosanske stranke svojim glasom i omogućite posebno zastupnicima iz reda protjeranih naroda mandate bez kojih se neće moći formirati vlast u RS-u.

Za izbore 2022. godine su zapravo te probosanske stranke formirali zajedničku listu pod imenom „...“ i s time ojačali probosansku opciju. 

Zašto je važan glas dijaspore u RS-u:

  • jedinstvena i suverena BiH
  • jednaka prava za sve očuvanje identiteta, jezika, kulture na veoma važnom prostoru domovine
  • bolje i perspektivnije životne i političke mogućnosti